Jannguɓe mawɓe.

Aayatullaahil uzmaa Seyyid Alii Husaynii Sistaanii
Aayatullaahi ujmaa sayyid Alii husayni khamanaii
Aayatullaahi al ujmaa ashaykhu Muhamadu taghii Bahjat alfahmanii
Aayatulllaahi ujmaa sayyid Muhamadu saiidu Tabatabaaii hakiim )
Aayatullaahi ujmaa shaykhu faadili lankaraani
Aayatullaahi ujmaa Muhamad saadighu husayni ruuhaani
Aayatullaahi ujmaa shaykhu lutfullaahi saafii golboyigaanii
Aayatullaahi shaykhu husayni wahiid alkuuraasaanii