ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

[15] - Bihaaru Anwaar 2 \ 280, Yewtere 44

 - الحجر \ 9 0[16]

 - الزمر \ 17-18 0[17]

[18] - men windiino wiƴƴitanɗe buy ka Tafsiiru e ka Usuulu –Alfigihi fii tawde ( Quraana on ) bonnitaaka     ( rewto : Anwaaru Al-usuulu , e Tafsiiru Al-amsal ).

 - النحل \  89[19]

 - النساء \135[20]

 - المائدة \ 8  [21]

 - المزمل \ 2- 4 [22]

 - المزمل \ 20[23]

 - محمد \ 24 [24]back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next