ulii alamri
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

[5] - Sahiihu tirmiijii 5:662 , Damal fii Geyngol Annabiijo on صلى الله عليه وآله وسلم , Hadiise 3786 , array ka ɓanginɗen ɓurinii hara ko e tuungandeeji ɗuuɗuɗi fii oo Hadiise ɗoo ka Damal wiƴƴitande fii Imaamaaku kun .

 - النساء \ 64.[6]

 -  يوسف \ 97-98.[7]

 - يوسف \ 97-98.[8]

 - الأعراف \188.[9]

67- الحجرات \ 13 0

- البقرة \ 0285[11]

- المائدة \ 15-016[12]

 - الإسراء \ 88 0[13]

 - البقرة \ 023[14]back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next