Aayatullaahi shaykhu husayni wahiid alkuuraasaanii
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fulalshia/public_html/page.php on line 103

AAYATULLAAHI SHAIKHU HASAYNI WAHIID ALKHUURAASAAN (Y A R)

O jibiinaama ka saare mashad teddinaande e hitaande 1342 fergu ɓaawo o lannii janngude pinal arabu (adabul arabii) o fuɗɗii janngude marhalatul sutuuhu e jungo yo allaahu hirno yaafoo Aayatullaahi haaji shaykhu Muahamad naawanndii, ko wano non kadi hari himo tewewtenoo darsuuji Aayatullahi miirji mahdii asfahaanii e Aayatullaahi ostiyaanii.

O faami gannde hakkille e falsafa e juuɗe miirji abii ghaasim al ilaahii e miirji mahdii ostiyaanii.

Ɓaawoɗun o feri o yehi najafi asrafi fii timmingol jannde makko nden ka hawja tawi onsay himo jogii diiɓi (27),e heɓe waati nde o tewetee ko Aaytullaahi ujmaa Abdul Haadii siiraajii jannatakon e Aayatullaahi ujmaa Hakiim, e Aayatullaahi ujmaa sayyid Abil ghaasim khuuii, haa o woni gooto e tantuɓe innde e janngooɓe makko ɓen.

O fuɗɗii jannude marhala khaarijii ka saare najafi asrafi ka fighhi e ka usuulu e hitaande 1379 fergu e nder ɗuuɓi (12), ɓaawo o laatike himo jannaynoo sutuuhu duuɓi buy jokkondirɗi ɓaawo ruttagol makko Iran hitaande 1391 fergu o jokkitii jannugol makko ngol ka saare mashad teddinaande, refti o feri o yehi ka saare ghum teddinaande, hannde himo jannaa fighhu e usuulu ka janngitirde ghum.